ឃើញសោរគូស្នេហ៍នៅកោះពេជ្រ ធានាថា ចង់នាំគូស្នេហ៍ទៅជាមិនខានឡើយ !

ព័ត៌មានកំសាន្ត ៖ ដោយយោងតាមគណនីពីគណនី ហ៊្វេសប៊ុករបស់ប្អូនស្រីម្នាក់នាងបានប្រកាសថា នឹងមានកូនសោរស្អាតៗ ដែលត្រូវបានលក់នៅឯទីប្រជុំជនកោះពេជ្រ ក្នុងទិវាពេលឆ្លងឆ្នាំនិង Marry Chirstmas ឈាងចូលមកដល់ ។

1-24-12-2016-11-42-19

ក្មេងស្រីម្នាក់នោះបានលើកឡើងថា “មកដល់ហើយចាក្តៅៗហ៊ុយៗ សោរគូស្នេហ៍មានលក់នៅលើទីក្រុងកោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី២៤នេះហើយ រួសរាន់ឡើង បើអត់មានអ្នកចាក់ ចាក់ជាមួយអ្នកលក់បានណា!!!Lolzz ☺️សោរស្អាតៗ ឃ្យូតៗ ធានាថាពេញចិត្តហ្មង ” ។ 

បើចង់ដឹងថា កូនសោរទាំងនោះស្រស់ស្អាតយ៉ាងណា សូមទៅទស្សនានៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ៕

2-24-12-2016-11-42-27

3-24-12-2016-11-46-11

4-24-12-2016-11-46-22

Loading...

5-24-12-2016-11-46-30

6-24-12-2016-11-46-40

7-24-12-2016-11-46-47

8-24-12-2016-11-46-55

9-24-12-2016-11-47-04 10-24-12-2016-11-47-15

11-24-12-2016-11-47-22

12-24-12-2016-11-47-32

13-24-12-2016-11-47-39

ប្រភព ៖ camnews

Loading...
-->