​ហេតុផល​សំខាន់ៗ ​បញ្ជាក់​ថា ​អ្នក​មិន​មែន​ជា​មនុស្ស​សំខាន់ គឺ​បាន​ត្រឹម​មនុស្ស​កំដរ​ប៉ុណ្ណោះ

251558-boa

មេរៀនជីវិតមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនគឺថាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ដូចអ្វីដែលមើលនឹងភ្នែក ឬ គិតក្នុងចិត្តនោះទេ។ តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកផ្តល់ឲ្យអ្នកដទៃរហូតតែអ្នកដទៃមិនបានសូម្បីតែដឹងគុណ? ខាងក្រោមនេះជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថាអ្នកគ្រាន់តែជាជម្រើសសម្រាប់គេប៉ុណ្ណោះតែប៉ុណ្ណោះ៖

Loading...

១) ពួកគេតែងតែអញ្ជើញមនុស្សដទៃទៅកម្មវិធីធំៗ

២) ពួកគេមិនដែលចងចាំនូវអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយអំពីជីវិតរបស់អ្នកនោះទេ

៣) គម្រោងដែលអ្នកនិងពួកគេតែងតែកើតឡើងនូវនាទីចុងក្រោយ

៤) ពួកគេឈប់តបសាររបស់អ្នក ពួកគេតបតែនៅពេលដែលពួកគេចង់តែប៉ុណ្ណោះ

៥) ពួកគេគិតថាអ្នកជាមនុស្សដែលកំណាញ់៕

ប្រភព ៖ bizkhmer

Loading...
-->