វិធីចុចឈ្លីម្រាមដៃ ដើម្បីជួយការពារ និងព្យាបាល រោគ៩យ៉ាង

សូមជម្រាបជូនវិធីចុចឈ្លីម្រាមដៃដើម្បីជួយការពារ និងព្យាបាលរោគ៩យ៉ាងៈ

១-រោគថ្លើម៖ ចុចឈ្លីចន្លោះថ្នាំងទាំង២នៃម្រាមមេដៃខាងស្តាំ។

២-ហឹងត្រចៀក៖ ចុចឈ្លីចន្លោះថ្នាំងទាំង៣នៃម្រាមនាងដៃទាំងសងខាង។

៣-ឈឺជង្គង់៖ ចុចឈ្លីផ្នែក(ខ្នងនិងចំហៀងម្រាម)ទាំង៣នៃម្រាមកូនដៃខាងឆ្វេង។

៤-ទឹកនោមផ្អែម៖ ចុចឈ្លីចន្លោះថ្នាំងទាំង២នៃម្រាមមេដៃខាងឆ្វេង។

៥-សម្ពាធឈាមខ្ពស់/លើសឈាម៖ ចុចឈ្លីគល់ម្រាមកូនដៃខាងឆ្វេង។

៦-រោគបេះដូង៖ ចុចឈ្លីចន្លោះថ្នាំងទាំង៣នៃម្រាមកូនដៃខាងឆ្វេង។

៧-ឈឺពេលមានរដូវ៖ ចុចឈ្លីចន្លោះថ្នាំងទាំង៣នៃម្រាមចង្អុលដៃទាំងសងខាង។

Loading...

៨-ស្រវាំងភ្នែក៖ ចុចឈ្លីចន្លោះថ្នាំងទាំង៣នៃម្រាមដៃកណ្តាលខាងស្តាំ។

៩-បង្កើនថាមពលដល់រាងកាយ៖ ចុចឈ្លីចន្លោះថ្នាំងទាំង៣នៃម្រាមដៃកណ្តាល ខាងឆ្វេង។

បញ្ជាក់: ត្រូវចុចឈ្លីកន្លែងនីមួយៗរយៈពេល៣នាទី អនុវត្តបាន១ឬ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប្រសិនបើមានអាការៈគ្រុន ឬម្រាមដៃមុតឬរបួសគួរតែផ្អាកអនុវត្ត។
ជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទសេ “Hepatitis C” ( HCV : Hepatitis C Virus )

ប្រភព ៖baykdang

Loading...
-->