ត្រប់ស្រួយ អាចជួយ​គ្រប់គ្រង​ជាតិ​ស្ករ​ឲ្យ​មនុស្ស រក្សា​សុខភាព​បានល្អ​

លទ្ធផល​នៃ​ការស្រាវជ្រាវ បាន​បង្ហាញថា ត្រប់ស្រួយ​អាច​បញ្ចេញ​ថាមពល​ស្រដៀង និង​អាំង​ស៊ូ​លីន ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​លំពែង​អាច​គ្រប់​គ្រង់​ជាតិ​ស្ករ​នៅក្នុង​រាងកាយ​ឲ្យ​នៅ​ថេរ អាចជួយ​បេះដូង និង​កាត់បន្ថយ​សម្ពាធ​ឈាម​ទៀតផង​៕

ត្រប់ស្រួយ អាចជួយ​គ្រប់គ្រង​ជាតិ​ស្ករ​ឲ្យ​មនុស្ស រក្សា​សុខភាព​បានល្អ​

Loading...

gf

ryyផលប្រយោជន៍នៃត្រប់ពត់លំញង
ប្រភព៖ iknow

Loading...
-->