ធ្វើតេស្ត​ទឹកនោម មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ រក​សារធាតុ​ញៀន

អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន នឹងធ្វើតេស្តទឹកនោម មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ដើម្បីស្វែងរកសារធាតុញៀន ប្រសិនបើមានការសង្ស័យ។ ឆ្នាំ ២០១៧ ជាឆ្នាំដែលអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ដាក់គោលដៅប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ លោក កែ គឹមយ៉ាន ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន បានថ្លែងថា ក្រៅពីសិស្សសាលាដែលជាគោលដៅចម្បង ដើម្បីធ្វើតេស្តទឹកនោមរកសារធាតុញៀននោះ មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ក៏ជាមុខសញ្ញា ដែលក្រុមការងាររបស់លោក ត្រូវធ្វើតេស្តទុកនោមរកសារធាតុញៀនដែរ នៅក្នុងករណីចាំបាច់។ «ពីព្រោះមន្ត្រីរាជការ

Read more
-->